Vi er meget beviste om vores miljøaftrykVi er bevidste om de miljøpåvirkninger, vores produkter bidrager til gennem den samlede livscyklus. Disse påvirkninger stammer fra alle dele af leverandørkæden i produktionen fra fiber over stof, til færdigt produkt.


Derfor har vi særlige miljøkrav rettet mod vores leverandører.